Oferta

 • Wycinka drzew;
 • Montaż i demontaż reklam;
 • Naprawa tynków;
 • Poprawki malarskie elewacji;
 • Mycie okien i powierzchni szklanych;
 • Montaż i czyszczenie rynien;
 • Czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne kominów;
 • Demontaż starych kominów i budowa z klinkieru;
 • Czyszczenie, konserwacja elementów konstrukcji stalowych;
 • Czyszczenie zbiorników, komór paleniskowych i silosów;
 • Skuwanie spadających tynków;
 • Montaż wysięgników oświetlenia;
 • Odśnieżanie dachów;
 • Montaż instalacji odstraszających ptaki oraz uniemożliwiających gniazdowanie;
 • Usuwanie nawisów śnieżnych, lodowych (sopli);
 • Usuwanie niebezpiecznych gałęzi;
 • Napraw skutków wyrządzonych przez kuny;
 • Kontrola kamerą termowizyjną;
 • Inne prace.