Czyszczenie rynienek i mycie dachu

Prace na dachu myjni